default featured image

สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวพิจิตร บุกตลาดข้าวจีน

“จีเอ็นไรซ์”พร้อมบุกตลาดข้าวหอมมะลิแดนมังกรเต็มสูบ จับมือ “หูหนาน จินเซีย ธัญพืช” ผู้ค้าสินค้าเกษตรรายใหญ่ ตั้งศูนย์กระจายสินค้าข้าวที่เมืองฉางซา หวังเป็นช่องทางขยายตลาดข้าวหอม … อ่านต่อ


default featured image

บ่อไบโอจากฟาร์มหมู

บ่อไบโอแก๊สจากฟาร์มบัวขาว ซึ่งเป็นสมาชิกต้นน้ำ ของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสุกร จังหวัดนครราชสีมา ( Cluster หมูโคราช ) ขนาดบ่อ 600 ลบ.ม. ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 50 กิโลวัตต์ พลังงานเพียงพอต่อกา … อ่านต่อ


default featured image

ศภ.4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ in house training

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ In house training หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตและการประหยัดพลังงานไฟฟ้ากลุ่มคลัสเตอร์โรงสีข้าวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.- 5 มิ.ย. 52 สมาชิกเข้าร … อ่านต่อ


default featured image

กลุ่มสมาชิกคลัสเตอร์ร่วมงานแสดงสินค้า BIFF&BIL 2009

กลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม คลัสเตอร์สิ่งทอกรุงเทพ คลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองจ.อุดรธานี คลัสเตอร์สิ่งทอ จ.เชียงใหม่ และคลัสเตอร์เครื่องหนังกรุงเทพฯ ร่วมงานแสดงสินค้า “BIFF&BIL 2009” เมื่อวันที่ 13- … อ่านต่อ


default featured image

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

ศภ.4 กสอ.ขอส่งกิจกรรมคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการ ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล จ.อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 54 คน และ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ดำเนินกิจกรรมอบร … อ่านต่อ


default featured image

โรงสีระบบ GMP ต้นแบบ ตามโครงการคลัสเตอร์ข้าวพิจิตร

สื่อมวลชนที่ กสอ. พร้อมสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จำนวน 35 ท่าน ดูงานคลัสเตอร์ข้าวพิจิตร ณ โรงสีจิตรเจริญธัญญะ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ข้าวพิจิตรเป็นสมาชิกคลัสเตอร์ เมื่อปี 2551 ได้ดำเนินการโรงสีระบบ G … อ่านต่อ


default featured image

Thai Food Cluster ประชุมแผนงานปี 53

กลุ่มคลัสเตอร์แปรรูปอาหารกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดประชุมกลุ่มเพื่อเสนอแผนงานและวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มปี 2553-2554 ต่อเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันพุธที่ 6 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ตึกกร … อ่านต่อ


default featured image

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม

การพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากรให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย วัน … อ่านต่อ


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0