กลุ่มคลัสเตอร์2

SCS                      ECF                  chiangrai

 

cancluster                      ที่ระลึกเลย logo                 rice-phitsanulok

 

eppc                     korat-food                   milk-mahasarakarm

 

thai-food-cluster                     ข้าวหอม ร้อยเอ็ด                    มัน โคราช

 

ceracluster

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0