ติดต่อเรา

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม (กข.กสอ.)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02-202-4575, 4581

โทรสาร: 02-354-3151


กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม (กท.กสอ.)

ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไทย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-367-8339

โทรสาร: 02-382-2169


กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กน.กสอ.)

ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไทย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-367-8001

โทรสาร: 02-381-1056


กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (กช.กสอ.)

ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไทย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-367-8339

โทรสาร: 02-382-2169


กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กส.กสอ.)

อาคารสำนักพฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ชั้น 5 ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไทย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-367-8145

โทรสาร: 02-381-1812


กองโลจิสติกส์ (กล.กสอ.)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02-202-4475

โทรสาร: 02-354-3151


ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก (ศม)

424 หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

โทรศัพท์: 054-281-884

โทรสาร: 054-281-885


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (ศภ.1)

158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์: 053-245-361

โทรสาร: 053-248-315


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (ศภ.2)

 292 หมู่ที่ 1 ถ.สายเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 055-282-956-9

โทรสาร: 055-283-021


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (ศภ.3)

200 หมู่ที่ 8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

โทรศัพท์: 056-613-161

โทรสาร: 056-613-559


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (ศภ.4)

399 หมู่ที่ 11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330

โทรศัพท์: 042-207-232, 042-207-240

โทรสาร: 042-207241


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (ศภ.5)

86 หมู่ที่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 043-379-296-301

โทรสาร: 043-379-302


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (ศภ.6)

333 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

โทรศัพท์: 044-419-622

โทรสาร: 044-419-089


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (ศภ.7)

222 หมู่ที่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 045-314-153

โทรสาร: 045-311-987


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (ศภ.8)

117 หมู่ที่ 1 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์: 035-441-031

โทรสาร: 035-441-030


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (ศภ.9)

67 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20001

โทรศัพท์: 038-784-064-7

โทรสาร: 038-273-701


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (ศภ.10)

131 หมู่ที่ 10 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์: 077-200-395-8

โทรสาร: 077-200-449


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (ศภ.11)

165 หมู่ที่ 1  ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทรศัพท์: 074-211-905-8

โทรสาร: 074-211-904


กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

อาคารสำนักพฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ชั้น 5-6 ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไทย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-367-8201

โทรสาร: 02-381-0757


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0