กินผักและผลไม้ ป้องกันมะเร็งได้

|

ผลจากการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุชาวอเมริกัน จำนวนถึง 500,000 คน ยืนยันหลักฐานหนักแน่นยิ่งขึ้นว่า คำแนะนำให้กินผักและผลไม้ เป็นคำแนะนำเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าที่สุด

ผลการศึกษาพบว่า แม้แต่เพียงกินผักและผลไม้ให้มากขึ้นอีกวันละ 1 มื้อ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งสมองและคอให้ลดลงได้การศึกษาค้นคว้าที่แล้วๆ มา ล้วนแสดงให้เห็นว่าอาหารเป็นตัวการที่สำคัญในการป้องกันโรคมะเร็ง พวกผู้เชี่ยวชาญปัจจุบันพากันเชื่อแล้วว่า โรคมะเร็งเกือบถึง 2 ใน 3 เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเช่นการสูบบุหรี่ การกินอยู่ และขาดการออกกำลัง

คณะนักวิจัยของสถาบันป้องกันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้ศึกษาหญิงชายอเมริกันที่มี อายุ 50 ปีขึ้นไป ถึงการกินอยู่ของแต่ละคน แล้วคอยเฝ้าติดตามสถิติการเป็นโรคมะเร็งสมองและคอติดต่อมาอีก 5 ปี โรคมะเร็งสมองและคอเป็นมะเร็งที่มีผู้ป่วยทั่วโลกมากที่สุดเป็นอันดับ 6 การสูบบุหรี่และกินเหล้ายิ่งทำให้ล่อแหลมกับการเป็นมะเร็งอวัยวะสำคัญนี้ อันรวมถึงปาก จมูก คอ และโพรงอากาศหนักขึ้น

การศึกษายังพบด้วยว่า ผู้ที่กินผักและผลไม้วันละ 6 มื้อ จะหนีห่างจากโรคมะเร็งทั้งคู่นี้ได้ถึง 29% หากเทียบกับคนที่กินเพียงวันละมื้อครึ่งเท่านั้น

อ้างอิงจาก :Thairath


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0