แนวทางการจัดงานกิจกรรม Thailand Cosmetic Contest 2017

|

วันที่ 2 ต.ค. 60 เวลา 13.00 น.ผอ.การะเกด โชติชินรัตน์ เป็นประธานการประชุมระหว่างสมาชิกกลุ่มเครื่องสำอางไทยและที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อหารือแนวทางการจัดงานกิจกรรม Thailand Cosmetic Contest 2017 ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ ณห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกสอ.

 

 


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0