เตรียมพร้อมการจัดกิจกรรม Thailand Cosmetic Contest 2017

|

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ผอ.การะเกด โชติชินรัตน์ เป็นประธานการประชุมระหว่างสมาชิกกลุ่มเครื่องสำอางไทยและที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อหารือแนวทางการวิจัยและสกัดน้ำมันจากพืชเพื่อนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย และเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรม Thailand Cosmetic Contest 2017  ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 20 คน


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0