สร.สพจ.​ ร่วมกัน​สถาบัน​ไฟฟ้า​และ​อิเล็กทรอนิกส์​ศึก​ษา​ดู​งาน​

|

20 กรกฎาคม 2560 สร.สพจ. ร่วมกันสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นำผู้ประกอบการซูเปอร์คลัสเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ณ Summit Electronic Component Cosmetic., Ltd.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0