การตรวจรับงวดงานที่3 ของกิจกรรมส่งเสริมการขยายช่องทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม

|

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นางการะเกด โชติชินรัตน์  ผอ.สร.สพจ.กสอ. พร้อมคณะกรรมการตรวจรับงวดงานที่3 ของกิจกรรมส่งเสริมการขยายช่องทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ ปีงบประมาณ 2560 โดยบริษัท เคดีอาร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษากิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมAEC ชั้น5 อาคาร กสอ. พระรามที่ 6


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0