การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมอาหารอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค ในยุคเศรษฐกิจ 4.0”

|

วันที่ 10 มิ.ย.2560 เวลา 9.00 น สพจ.กสอ. ร่วมกับสถาบันอาหาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมอาหารอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค ในยุคเศรษฐกิจ 4.0”  โดย ดร.กัณณพนต์ โล่เพชรรัตน์ Executive Director บ.นูโวเซ็นทริค ภายใต้กิจกรรมสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ซุปเปอร์คลัสเตอร์ Super Cluster และคลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดเชียงราย ระโดยมี ผอ.สร.(นาวการะเกดฯ) กล่าวต้อนรับ ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย. 2560 ณ ห้องวิสต้า โรงแรมแกรนด์วิสต้า จ.เชียงราย


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0