พิธีเปิดตัว “Chiangrai Food Cluster Showcase 2017”

|

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 13.09 น. สร.สพจ. ร่วมกับสถาบันอาหาร ร่วมพิธีเปิดตัว “Chiangrai Food Cluster Showcase 2017” ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ซุปเปอร์คลัสเตอร์ Super Cluster และคลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ.เชียงราย ณ ชั้น 2 โซนวีดีโอววอล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด และพระอาจารย์ ว. วชิรเมธี มาปาฐกถาธรรม เรื่อง “พลังแห่งคลัสเตอร์”


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0