อธิบดี สมชาย หาญหิรัญ เปิดงาน Cluster Day 2016

|
cluster1
อ้างอิงจาก : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0