กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ.จันทบุรี (Super Cluster)

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ปีที่ก่อตั้ง
2560
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ภาค
ภาคตะวันออก
จังหวัด
จันทบุรี
หน่วยงานดูแล
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ที่ บริษัท/แบรนด์ ชื่อ – สกุล ข้อมูลสำหรับติดต่อ ผลิตภัณฑ์หลัก
1. บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณพลอยไพลิน พันธ์บัว ที่อยู่ : 43/4 ม.3 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
เบอร์โทร : 082 480 5707
E-mail : document@sunshine.co.th
ผลิตผลไม้แช่แข็งและผลไม้อบแห้ง
2. บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด คุณจักรกริศน์ สุขสวาสดิ์ ที่อยู่ : 9/5 ม.1 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทร : 081 569 3282
E-mail : siamprofruits@hotmail.com
น้ำมังคุด
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร บ้านเกาะลอย คุณพุทธไนย ตันมณี ที่อยู่ : 77 ม.12 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันบุรี 22160
เบอร์โทร : 081 984 2355
E-mail : pudharaksa@hotmail.com
จำหน่ายชาสมุนไพร
4. บริษัท จันทบุรี โกลบอล ฟู๊ด จำกัด คุณวิสุทธิ์ นพพันธ์ ที่อยู่ : 99/1 ม.9 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทร : 081 841 9109, 039 389 302
E-mail : cgfreezedry@cgfreezedry.com
ผลไม้อบแห้ง
5. บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด คุณบุญเที่ยง พฤกษากิจ ที่อยู่ : 33/2 ม.5 ซ.6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
เบอร์โทร : 086 138 4279
E-mail : cf.pd@hotmail.com
ผลไม้แปรรูป
6. บริษัท สยามอินเตอร์ เบฟเวอเรจ จำกัด คุณรัชดาภรณ์ เสน่จันทร์ ที่อยู่ : 34/6 ม.6 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทร : 083 595 6356
E-mail : siaminterbev@gmail.com
อาหารและเครื่องดื่ม
7. บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จำกัด คุณจิรัฏฐ์ ชุมแสง ณ อยุธยา ที่อยู่ : 27/4 ม.15 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130
เบอร์โทร : 081 733 4345
E-mail : jhouse_ls@hotmail.com
เครื่องดื่มน้ำลูกสำรอง
8. โรงงานผลิตน้ำผลไม้ต้นตำรับ คุณชัยวุฒิ จาฏพจน์ ที่อยู่ : 81/38 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทร : 080 999 9424
E-mail : thunchaiyawut@gmail.com
น้ำผลไม้
9. ร้าน จ๊าบผลไม้แปรรูป คุณสมบัติ บำรุงพนิชถาวร ที่อยู่ : 52/1 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทร : 088 954 5619, 039 498 584
E-mail : jarbfruit@hotmail.com
ผลไม้แปรรูป
10. บริษัท ผลอำไพ ฟรุตตี้ไทย จำกัด คุณชัยวัฒน์ ปริ่มผล ที่อยู่ : 58 ม.7 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
เบอร์โทร : 081 656 3841
E-mail : chaiwat_pr@hotmail.com
ผลไม้แปรรูป
11. บริษัท สุพรรณิกามั่งมี จำกัด คุณสุพรรณิกา แรมชื่น ที่อยู่ : 31/7 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
เบอร์โทร : 089 892 1609
E-mail : siamtamai@hotmail.com
แปรรูปอาหารที่เน่าเสียง่าย
12. บริษัท เมกา ฟรุ๊ตส์ แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด คุณกิตติภัค เดชาเมธาพงษ์ ที่อยู่ : 111 ม.5 ซ.1 เนินสงวน-ห้องโมกข์ ถ.สุขุมวิท ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170
เบอร์โทร : 085 812 7281
E-mail : kittipak@yahoo.com
ผลไม้แปรรูป
13. วิสาหกิจชุมชนกุลเว่ไวน์ผลไม้ คุณอนงค์ กุลเว่ ที่อยู่ : 215 ม.10 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
เบอร์โทร : 089 541 5189
E-mail : anong2550@hotmail.com
อาหารและเครื่องดื่ม
14. ลดาฟาร์ม คุณลัดดาวัลย์ พลอยศิริ ที่อยู่ : 25/2 ม.6 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
เบอร์โทร : 092 271 9742, 039 434 438
E-mail : laddawan499@hotmail.com
น้ำมังคุด 100%
15. บริษัท เอส เค โฟรเซ่น แอนด์ ฟรีซดราย จำกัด คุณสามารถ เขตสว่าง ที่อยู่ : 7 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
เบอร์โทร : 089 095 5398
E-mail : samart_khetsawang@hotmail.com
อาหารและเครื่องดื่ม
16. บริษัท กุลนารถ แกรนด์ จำกัด คุณชนิดา วัลย์เปรียงเถาว์ ที่อยู่ : 5 ม.7 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
เบอร์โทร : 086 45 6145, 039 441 888
E-mail : chanida.koro@gmail.com
ผลไม้แปรรูป
17. บริษัท ซีที ฟรุ๊ต แฟคตอรี่ แอนด์ ฟาร์ม คุณเรวดี นวลหงษ์ ที่อยู่ : 87 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
เบอร์โทร : 085 982 7770
E-mail : ctfruit.hr@gmail.com
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
18. บริษัท ไทย กิตติ์รวี จำกัด คุณพัลลภ พิณเกษมจิต ที่อยู่ : 19/9 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
เบอร์โทร : 092 286 1571
E-mail : mui-jenny@hotmail.com
อาหารและเครื่องดื่ม
19. หจก. ไทยสโนว์ คุณศักดิ์สุกฤต นาคบัว ที่อยู่ : 15 ม.4 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
เบอร์โทร : 081 679 5522
E-mail : saksukrit@yahoo.com
น้ำผลไม้แปรรูป, ไอศกรีมผลไม้
20. บริษัท บุญสวัสดิ์ ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด คุณวรรณี บุญสวัสดิ์ ที่อยู่ : 4/3 ม.8 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
เบอร์โทร : 081 936 4585
E-mail : surada1@hotmail.com
อาหารและเครื่องดื่ม
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0