เครือข่ายธุรกิจแฟชั่น (Bangkok Fashion Cluster)

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
เครือข่ายธุรกิจแฟชั่น (Bangkok Fashion Cluster)
ปีที่ก่อตั้ง
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมแฟชั่น
ภาค
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
หน่วยงานดูแล
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมาตรฐานในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมาตรฐานที่เป็นสากล (การออกแบบ การตัดเย็บ การตรวจสอบสารต่างๆที่อยู่บนเสื้อผ้า หรือการรับรองมาตรฐานทางอุตสาหกรรมด้านการผลิต ด้านการส่งออกฯ) สร้างการเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆ สร้างการขยายตลาดในช่องทางใหม่ๆ (ช่องทางออนไลน์ ช่องทางตัวแทนการค้าในต่างประเทศ ช่องทางการค้าชายแดนฯ) ใช้จุดแข็งของแต่ละเครือข่าย เป็นจุดแข็ง-จุดขายในการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ สร้างตรลาดกลางเพื่อการจำหน่าย ฯลฯ
พันธกิจ
 1. เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายมากขึ้น ด้วยการจัดประชุมหรือพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า – การทำธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์เข้มแข็งในความร่วมมือ
 2. จัดทำฐานข้อมูล ผู้ค้า (ทำเนียบผู้ค้าในด้านต่างๆ)
 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อศึกษาความเข้มแข็ง – จุดแข็ง ที่จะนำมาปรับใช้กับเครือข่ายของตนเอง
 4. ต้องการข้อมูล – การอบรม ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปกป้องสิทธิ์เมื่อไปทำธุรกิจในต่างประเทศ
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 Perfect combination 318/98 หมู่บ้านเมอริทเพลส ซ.87 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310 คุณสิริยา สุวรรณสุทธิ 061-629-7474
2 Annette Bangkok ต.027 ตลาดนัดจตุจักร 
ถ.กำแพงเพชร 2 กทม. คุณพิชญ์สิณี ชัยวัฒนาสถิตย์ 09-9492-6656
3 Nuii Jewelry 1858/1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320 คุณวรรณกร ก้านทอง 08-8903-3662
4 ร้านโบว์ลูกไม้ ล็อค ต.034 ตลาดนัดจตุจักร ถ.กำแพงเพชร 1 แขวงเขตจตุจักร กทม. 10900 คุณเบญจภรณ์ บริบูรณ์ 08-7684-8995
5 ดีไซน์ บาย มิน โครงการ24 ซ.33/7 เลขที่ 221 ตลาดนัดจตุจักร ถ.กำแพงเพชร 2 กทม. คุณสุทธิพงศ์ มีเสียง 083-375-6854
6 ROCK ME โครงการ 4 ซอย 50/1 ห้อง 196 คุณเกษมรัตน์ ทิพย์วิริยะรัตน์ 089-523-3567
7 MAKE N HAPPEN โครงการ 3 ซอย 44/11 ห้อง 179 คุณชญธร งามประภาพร 092-492-6644
8 ร้านราตรีไหมไทย 442/1 ม.1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 คุณเนริสา อู่ทอง 044-441-095, 
081-790-9406
9 ร้านแต๋วไหมไทย 377 ม.1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 คุณศักดิ์ชาย บุญญานุสิทธิ์ 081-876-2623
10 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย 145 ม.2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา 30150 คุณพรทิพย์ ดวงสูงเนิน 086-256-3167
11 ร้านคญาบาติก 244/4 หมู่ 12 ซอยประชาอุทิศ ถนนประชาอุทิศ 
ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 30150 คุณชนันญา ดรเขื่อนสม 044 283994, 
086-250-1920
12 วัชรไหมไทย 151 ม.14 ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 คุณจุฑามาศ วัชรเมฆินทร์ 085-856-9071
13 ส.การช่าง 509 ม.1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา 30150 คุณสุภาพร คอบตะขบ 081-879-8840
14 ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาอาชีพปักธงชัย 64 ม.1 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา 30150 คุณลำไพ ปรีดาวิจิตรกุล 080-723-7340
15 ร้านมัชชาดาไหมไทย 118/1 ม.7 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 คุณอาทิตยา สิริมัชชาดากูล
16 กลุ่มอนุรักษ์ผ้าไหมทอมือ 63/3 หมู่2
ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 คุณจันทร์ ฉ่ำจะโป๊ะ
17 WILA 88 ซ.ลาดพร้าว 96 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 คุณวิลาสินี เลืองวัฒนะวนิช 081-7692344
18 POSTNERD 12 A Belair Maision Sukhumvit 23 
Watrana BKK คุณคมกฤช อศัววงศ์เกษม 080-921-9995
19 AMATA 4/806 ซอย 32 หมู่บ้านสหกรณ์ 
ถ.เสรีไทย ม.4 แขวงคลองกุ่ม 
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 คุณสุชามา คุณากร 081-838-7395
20 Penguin Smile 274/1 ซ.พหลโยธิน 30 
ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. คุณสุภาพร พรหมวงศ์ 081-308-6564
21 Simplevehicle 274/1 ซ.พหลโยธิน 30 
ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. คุณอรรถเวทย์ สินวิเชียรรัตน์ 087-424-9696
22 ร้าน Ma-lin-da ชั้น 1 Terminal 21 คุณมาลินดา วัสสวัสดิ์ 095-471-0555
23 ITTHIKORN ชั้น 1 Terminal 21 คุณอิทธิกร เจริญการ 081-616-0173
24 Monosodium ชั้น 1 Terminal 21 คุณสุรัสวดี ซึ้งประเสริฐกรณ์ 091-449-6197
25 LADY GLAMOR 25/1 ซอยแสงชัย สุขุมวิท 38 กทม. 10310 คุณณัฐินี อินทรเสนา 090-976-3682
26 PPISIS MODA 14 ซ.เย็นจิตต์ 2 แยก 5 ถ.จันทนี แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 คุณพัชภัสสรณี วัฒนาพรวรกูล 084-451-4192
27 Chuanpitch 209/376 หมู่ที่3 ซอยหมู่บ้านบุศรินทร์ 12/2 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110 คุณกชสณ บุญประกอบ 089-476-0555
28 ร้าน Huda 17 ซ.กรุงแมน ถ.กรุงเกษม 
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กทม. 10100 คุณรติยา วงศ์เสงี่ยม 081-689-5690
29 ร้านซอและห์ สตูดิโอ 3/4 ม.2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 คุณปราณี หมัดสะอิ๊ด 08-1490-0521
30 ร้าน Burhan 326/15 ม.เจียระไน ราษฎร์อุทิศ 50 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 คุณเพ็ญนภา ขำเจริญ 08-1807-5504
31 ร้าน ม.ญุมอ๊ะฮ์ดีไซน์ 9/146 ม.2 ม.ชมธนทรัพย์เจริญ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 10530 คุณอุราภรณ์ พุ่มเพ็ชร์ 08-1633-2568
32 ร้านาฮีดะห์ 34 ซ.ประชาร่วมใจ 76 
แขวงทรายกองดินใต้ 
เขตคลองสามวา กทม. คุณรุไวยะห์ โยไช 08-6908-2907
33 ร้าน Siam Abaya 895 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 คุณซาน่า สาละหมัด 08-6576-0613
34 ร้าน NURI 6/272 อาคารฝักข้าวโพด 2 ชั้น 18 ถ.รามคำแหง 40 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 คุณชุลีกร จันทรทวีกุล 08-1753-0034
35 ร้าน Nayiblee 33 ซ.รามคำแหง 24 แยก 10 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 คุณธีรเมธ ลีวัน 08-5020-0317
36 ร้านซาฟินะห์ แฟชั่น คุณปริศนา จันทร์สุข 086-993-7066
37 บจก.สุวรรณพัตราเท็กซ์ไทล์ 6 ตรอกไกร ถ.วานิช 1 
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธ์
กทม. 10110 คุณนรเทพ สุวรรรพัตรา 083-542-5465
38 บจก.เอ็ม ทู ยู 2008 61/131 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง 
กทม. 10310 คุณพรทิพย์ เจนเจษฎา 085-995-9156
39 บจก.โฟร์ดรากอน เท็กซ์ไทล์ 173 ถ.วานิช 1 แขวงจักรวรรดิ 
เขตสัมพันธ์กทม. 10100 คุณสุวิทย์ จตุจินดา
40 สมาคมพ่อค้าไทย 562 อาคารเอสพรีม ชั้น 4 
ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ 
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 คุณพิศักดิ์ ฉัตรศรีอุดมสุข
41 บริษัท บราสเซียลินี่ จำกัด คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย 089-954-4452
42 DNA 262/5(ชั้น 1 พื้นที่ 1=38.50 ตร.ม.) 
ล.17 สยามสแควร์ซอย 3 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กทม. 10330 คุณโขมพสตร์ ลิ้มเจริญ 081-832-5616
43 มณีศิลป์ 65 หมู่บ้านสุขใจ ซ.วชิรธรรมสาธิต 43 ถ.สุขุมวิท 101/1 บางจาก เขตพระโขนง กทม. คุณโมลี มณีโชติ 081-754-9390
44 ร้านพี่เบ๊นซ์ 430/5(ชั้น 1=3.50 ตร.ม.และชั้น 2-4) ล.10 คุณสุรีรัตน์ เกษมรัตน์ 092-557-5252
45 Ladouce 432/8 ล26 สยามสแควร์ซอย 9 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330 คุณสมศรี วงษ์โชติ 086-521-6888
46 Cheval 338/4 ซอยละออ ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กทม. 10500 คุณพรปวีร์ ชีพจิตร 091-569-9291
47 PRAYER TEXTILE GALLERY 197 ล.3 สยามสแควร์ซอย 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330 คุณมาริษา เบื้อกเล 089-899-2580
48 undress 266/7 สยามสแควร์ซอย 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330 คุณวิชพล พ่วงแต้ม 084-145-1813
49 SHUBERRY เลขที่ 29 ซอยจันทร์ 18/7 แยก 5 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 คุณกรกนก สว่างรวมโชค 081-399-9911
50 Jolly Jilia Kids สยามสแควร์ซอย 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330 คุณปนัดดา ขาวสะอาด 081-823-8952
51 FLU สยามสแควร์ซอย 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330 คุณชนธัญ ศิลปานันทกุล 084-133-3900
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. แต่ละกลุ่มเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
 2. ความถนัดที่หลากหลาย
 3. เอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์
 4. การรู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมายในแต่ละเครือข่าย
 5. ประสบการณ์ของการทำงานที่ยาวนาน (มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เช่น เครือข่ายสำเพ็ง เครือข่ายผ้าไหมปักธงไชย)
 6. การเชื่อมโยงในเรื่องของวัฒนธรรม ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น เครือข่าย Heart Craft
 1. เงินทุน
 2. ยังขาดมาตรฐานรับรอง หรือมาตรฐานทางอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยรับรอง หรือเข้ามาช่วยตรวจสอบมาตรฐานต่าง ๆ ก่อนการส่งออก หรือส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ
 3. การสื่อสารระหว่างเครือข่าย ที่อยู่ในคลัสเตอร์
 1. กฎ-ระเบียบที่เปิดกว้างจากการเปิด AEC
 2. โอกาสในตลาดอาเซียน
 3. โอกาสจากการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 4. โอกาสจากการยอมรับในสินค้าไทย
 5. โอกาสจากกลุ่มผู้สูงอายุ
 6. โอกาสจากกลุ่มผู้หญิง (SHE-conomy)
 7. โอกาสจากความต้องการสินค้าจากธรรมชาติ
 8. โอกาสจากกระแสบริโภคนิยม (กินอยู่อย่างมีรสนิยม)
 9. โอกาสจากกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิม (ซึ่งมีเทศกาลเฉพาะจะซื่อของฝากและซื้อสินค้าชุดใหม่ เช่น เทศกาลรอมดอน เทศกาลฮัด – วันปีใหม่มุสลิม งานแต่งงาน)
 10. โอกาสจากสินค้าไฮบริด (ไม่จำกัดเพศ)
 11. โอกาสจากสินค้ากลุ่มเฉพาะ Niche (นักสะสม)
ขาดความร่วมมือ (ต่างคนต่างค้า)

 1. ขาดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
 2. ขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
 3. ขาดฐานข้อมูลและแหล่งสินค้าที่เป็นประโยชน์
 4. ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการทำการค้า (เช่น ราคากลาง หรือแหล่งซัพพลายที่ให้ต้นทุนต่ำ)
 5. ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน ภายในคลัสเตอร์

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0