เครือข่ายคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม กรุงเทพฯและปริมณฑล

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
เครือข่ายคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม กรุงเทพฯและปริมณฑล
ปีที่ก่อตั้ง
2551
ประเภทอุตสาหกรรม
อื่นๆ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ภาค
กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพฯและปริมณฑล
หน่วยงานดูแล
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
คลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษมพัฒนาจากความร่วมมือ ร่วมใจของผู้ประกอบการ SME มุ่งที่จะเป็นผู้นาในการสร้างนวัตกรรมสิ่งทอไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ (Stronger together for innovative textile)
พันธกิจ
 1. เพิ่มยอดขายสาหรับกลุ่มคลัสเตอร์ โดยสร้างยอดขายจากสินค้านวัตกรรมหรือสินค้าที่ร่วมกันผลิตไม่น้อยกว่า 45 ล้านบาทในปี 2559
 2. ลดต้นทุนด้านพลังงานหรือกระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทในปี 2559
 3. พัฒนาสินค้านวัตกรรมไม่น้อยกว่า 3 รายการ
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

1 บริษัท A2012 จากัด 305/122 ซอยพิชัย ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300 อรุณลักษณ์ สูทสภา 081-6416974
2 Good Start Co.,Ltd. 66/19 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 แขวงไร่ขิง เขตสามพราน จ.นครปฐม 73210 พิบูลย์ มนัสพล 02-8118008-9
3 บจก. ไอ.ดี.นิตติ้ง 17/15 หมู่ที่ 6 จ.นครปฐม 73160 กิตติภัทร์ วงศ์สุรไกร 02-810-1695-6
4 บริษัท มิไร จากัด 1571 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. เพิ่มเกียรติ ภควัตภิญญา/เกวลิน 081-6974242/เกวลิน, 081-6557273
5 บจก. เนเชอรัล นิช 10/39 ซอยวุฒากาศ 43 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. 10500 ณัฐกชร นิธิทองสกุล 02-8755033
6 บริษัท พรีม่า ซัพพลาย จากัด 231, 233 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160 ศาลกิจ ขอถาวรวงศ์ 02-8037140
7 หจก. ป. แสงทวีการทอ 525 หมู่ที่ 2 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท แขวงท้ายบ้าน เขตเมือง จ.สมุทรปราการ 10280 อรวิภา ไชยรัตนตรัย 089-2097171
8 บริษัท แพรอาภรณ์ จากัด 60/97-103 หมู่ที่ 6 ซอยเอกชัย 74 ถนนเอกชัย แขวง/เขตบางบอน กทม. 10150 จรัสชัย นุสสติ 02-4512098
9 บริษัท งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด 99/2 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 แขวงนาดี เขตเมือง จ.สมุทรสาคร 74000 สมพล เลิศศิริพาณิชย์ 034-830083-5
10 บริษัท ดีดี เนเจอร์คราฟท์ จากัด 4 ซอย 1 ตรอก 3 หมู่บ้านสุดจิตต์นิเวศน์ ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10500 ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ 02-848-1131
11 บจก. โฟร์ดรากอน เท็กซ์ไทล์ 173 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ กทม. 10100 สุวิทย์ จตุจินดา 
02-2262549-51
12 บริษัท ไทยเจเพรส จากัด 253 ถนนบางขุนเทีนชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 สุชาดา เจนพณิช 081-9220393, 02-416-5346 – 50
13 Heart and Mind Apparel 23/395 หมู่ที่ 8 ซอยพงษ์ศิริชัย 1ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม นัดดาพร สุวรรณพัตรา
14 บจก. คณารักษ์ การ์เม้นท์ 5 ซ.เอกชัย 89/1 ถนนเอกชัย แขวง/ เขต บางบอน กทม. 10150 พงศ์เพชร หวังคณานุรักษ์ 0869906999, 02-8945445 – 4
15 บริษัท ไทยอินเตอร์นิตแฟคตอรี่ จำกัด 23/1 แขวงท่าตลาด เขตสามพราน นครปฐม 73110 วิไล รังสิมันตุพงศ์ 089-742-0259
16 K.V.C. inter textile 215/2 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.เชียงคาน 
อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 อังคาร 089-201-2588
17 กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม จากัด 7 หมู่ 7 แขวงท่าเสา เขตกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 ปิติ นิตย์ธีรานนท์ 094-7951598, 081-838-8144, 034-447107-9
18 World Knitting Group 314-314/1 หมู่ที่ 4 ซอย รปอ 11 ถนน เศรษฐกิจ แขวง อ้อมน้อย เขตกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74100 กัลย์ ฉัตรร่มเย็น 0818591146, 0815591146, 024291517
19 บ.ประเสริฐสมบูรณ์ เท็กไทล์ จากัด 65/4 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม คุณชาคริต 0922672290 คุณฮุ๋ย (ผู้ช่วย), 02811-6771-5
20 บ. เจริญวัฒนาการทอ 127 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร คุณจิตตภา
21 บริษัท วิริยะการทอ จากัด 2 หมู่ที่ 3 ซอยพุทธบูชา 31 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครู กทม. 10140 กอยแก้ว เลิศนาพงศ์ 081-4978668, 083-056-6246
22 บริษัท ฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จากัด 600/91-95 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กฤษณะ 082-3568855
23 บริษัทฐิติโสภณ เท็กซ์ไทล์ จากัด 99/3 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ภัทรวุฒิ พินิจกิจโสภณ 081-5590097
24 บจก. เอมจิตต์ จากัด 120 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร คุณราชานนท์ ลิมป์รัชตาม 089-7747787
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
 1. การเชื่อมโยงกันของผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษมทาให้มีสินค้าที่หลากหลาย
 2. กลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษมเป็นที่รู้จักกลุ่มมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมได้ดี
 3. การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ทาให้ผู้ประกอบการมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนะนาลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน
 1. ความเชื่อมโยงของสมาชิกในกลุ่มคลัสเตอร์ยังไม่
 2. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้ากลางน้าและยังไม่ได้เชื่อมโยงถึงผู้ผลิตต้นน้า
 3. ขาดแคลนแรงงาน ช่างเทคนิค ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 4. ความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบุคลากรเพื่อเข้าทางานในสถานประกอบการ
 5. ต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรมสูง
 6. ผู้ประกอบการมีข้อจากัดด้านเงินทุน
 1. การที่ไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้สามารถขยายสู่ตลาด CLMV ได้มากขึ้น
 2. การขยายตลาดสิ่งทอสู่การจัดซื้อภาครัฐ ในหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
 3. การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน online , e-commerce ทาให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นและมีต้นทุนที่ต่าลง
 4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนงบประมาณ ในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม ในการพัฒนานวัตกรรม การให้คาปรึกษาเชิงลึก
 1. ผลกระทบจากสภาพการเมือง และเศรษฐกิจที่ตกต่าทาให้มีผลต่อยอดขาย
 2. การที่เวียดนามเซ็นสัญญา(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) กับสหรัฐ ส่งผลต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
 3. การเข้ามาของผู้ประกอบการด้านสิ่งทอระดับโลก อาทิ UNIQLO, H&M ส่งผลต่อยอดขายของผู้ประกอบการไทย
 4. การขอขยายโรงงานในพื้นที่โรงงานเดิมค่อนข้างยาก เนื่องจากข้อจากัดด้านผังเมือง

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0