อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Super Cluster)

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ปีที่ก่อตั้ง
2560
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาค
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานดูแล
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ที่ บริษัท/แบรนด์ ชื่อ – สกุล ข้อมูลสำหรับติดต่อ ประเภทธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำ
1. บริษัท บราสเซียลินี่ จำกัด คุณเชาว์  พงศาโรจนวิทย์ ที่อยู่ : 311 ชั้น 2 ซอยโชคชัยจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทร : 089 954 4452

e-mail : chaiyosr@hotmail.com

 

ผู้ผลิตเส้นใย คิดค้นผ้าแนวใหม่ และออกแบบลายผ้าตามความต้องการของลูกค้า
2. บริษัท เอส ที เท็กซ์ไทล์ จำกัด คุณบัณฑิต  พงศาโรจนวิทย์ ที่อยู่ : 99 หมู่ 2 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เบอร์โทร : 081 441 4867

e-mail : bandidp@gmail.com

 

ผู้ผลิต และคิดค้นนวัตกรรมเส้นใยธรรมชาติ
3. ร้านเรือนไหม คุณณัฐวัชร  นิธิทองสกุล ที่อยู่ : 122/5 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

เบอร์โทร : 063 253 9454

e-mail : nattawatni@gmail.com

 

ผู้ผลิตเส้นใย มีความชำนาญเรื่องไหม
กลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ำ
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลธนไพศาล คุณปิลันธน์  ธรรมมงคล ที่อยู่ : 218 เทศบาลบางปู 80 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เบอร์โทร : 081 837 3050

e-mail : pilan.d@thanapaisal.com

บริการด้านฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ (Finishing) ผ้าผืน และสร้างสรรค์สิ่งทอรูปแบบใหม่
5. บริษัท กู๊ดสตาร์ท จำกัด คุณพิบูลย์  มนัสพล ที่อยู่ : 66/19 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

เบอร์โทร : 081 918 8221

e-mail : info@goodstart.co.th

ผู้ผลิตผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ
6. บริษัท ไอ ดี นิตติ้ง จำกัด คุณกิติภัทร์  วงศ์สุรไกร ที่อยู่ : 17/15 หมู่ 6 ซอยคลองแค ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73160

เบอร์โทร : 082 356 7356

e-mail : kraikiku@ksc.th.com

ผู้ผลิตและบริการทอผ้ายืดด้วยเครื่องถักทอถุงกลม
7. บริษัท A2012 จำกัด คุณอรุณลักษณ์  สูทสภา ที่อยู่ : 305/122 ซอยพิชัย ถนนพิชัย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เบอร์โทร : 081 641 6974

e-mail : suitsapha@gmail.com

ผู้ผลิตผ้าผืน จากเส้นใยธรรมชาติ
8. บริษัท เนเชอรัล ณิช จำกัด คุณณัชชา  ล้วนรัตนา ที่อยู่ : 10/35 ซอยวุฒากาศ 43 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

เบอร์โทร : 081 295 9362

e-mail : natchaniche@gmail.com

ผู้ผลิตผ้าผืนจากวัสดุธรรมชาติ
9. บริษัท เอ อี ซี เท็กซ์ไทล์ จำกัด คุณอานนท์  เลิศประภากร ที่อยู่ : 167 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

เบอร์โทร : 086 780 6005

e-mail : harry@aectextile.co.th

ผู้ผลิตผ้าผืนที่มีคุณสมบัติพิเศษ
10. บริษัท พี แอล เท็กซ์ไทล์ คุณนภาพร  เลิศสถิตย์พงษ์ ที่อยู่ : 24 หมู่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนาดี
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เบอร์โทร : 089 554 5404

e-mail : bbbowbow@gmail.com

โรงทอผ้า และผลิตผ้าผืน และมุ้ง
11. บริษัท ลัคกี้ กรุ๊ป จำกัด คุณดมินเดอร์  พุทธราชา ที่อยู่ : 75/35-39 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร : 089 489 9457

e-mail : local1@luckyspinning.com

ผู้จำหน่ายผ้าผืน
กลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำ
12. บริษัท อมตะฟิโลโซฟี จำกัด
(แบรนด์ AMATA)
คุณสุชามา  คุณากร ที่อยู่ : 4/806 ซอย 32 หมู่ 4 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

เบอร์โทร : 081 838 7395

e-mail : suchamakunakorn@hotmail.com

ออกแบบและจำหน่ายเสื้อผ้า
13. บริษัท แฟชั่น ซีน จำกัด
(แบรนด์ ITTHIKORN)
คุณอิทธิกร  เจริญการ ที่อยู่ : 59/36-37 ซอยวิภาวดี 20 ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทร : 083 965 6414

e-mail : b-b-kung@hotmail.com

ออกแบบและจำหน่ายเสื้อผ้า
14. บริษัท มณีศิลป์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (แบรนด์ MANEESILP) คุณโมลี  มณีศิลป์ ที่อยู่ : 5 ซอยประวิทย์และเพื่อน 10 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทร : 095 164 7784

e-mail : molee1969@gmail.com

ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายรองเท้าที่ทำมาจากผ้า และเครื่องหนัง
15. บริษัท ยอดโยโกะ สตูดิโอ จำกัด
(แบรนด์ YODYOKO)
คุณศิรัส  ตันติยาพงศ์ ที่อยู่ : 9/94 บ้านกลางเมือง (ลาดพร้าว – เสนา 2)
ซอยลาดพร้าว – วังหิน 64/1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เบอร์โทร : 084 160 2101

e-mail : yodyokostudio@gmail.com

ออกแบบและจำหน่ายเสื้อผ้า
16. บริษัท บี วี แอล เทรดดิ้ง จำกัด
(แบรนด์ JEUNE)
คุณดารณี  ภูริชิติพร ที่อยู่ : 25/2-3 ซอยปุณณวิถี 20 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทร : 089 129 2574

e-mail : daranee2574@gmail.com

 

ออกแบบและจำหน่ายเสื้อผ้า
17. บริษัท คุนิยะ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (แบรนด์ GU : G) คุณชัญญา  วอร์วิค ที่อยู่ : 33/34 ซอยบรมราชชนนี 123 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

เบอร์โทร : 081 954 4450

e-mail : kuniya_gm@yahoo.com

 

ออกแบบและจำหน่ายเสื้อผ้า
18. บริษัท พามาบายวริษา จำกัด
(แบรนด์ MOCKTAIL’S)
คุณวริษา  เลิศชัยวรกุล ที่อยู่ : 106 ซอยจันทน์ 31 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทร : 090 659 5641

e-mail : pamabywarisa@hotmail.com

 

ออกแบบและจำหน่ายเสื้อผ้า
19. บริษัท เฮ้าส์ออฟเซอร์เรียล จำกัด (แบรนด์ Surreal Objects) คุณครินทร์  ทรัพย์ศรีสัญจัย ที่อยู่ : 759/1 ซอยรามคำแหง 111 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เบอร์โทร : 061 782 9594

e-mail : surrealobjects@gmail.com

 

ออกแบบและจำหน่ายเสื้อผ้า
20. บริษัท ยักษ์ยิ้ม กรุ๊ป จำกัด
(แบรนด์ ยักษ์ยิ้ม)
คุณพรพรรณ  ธนสารสุทธิพงษ์ ที่อยู่ : 111/21 หมู่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เบอร์โทร : 083 079 8711

e-mail : yakyim.yakyim@gmail.com

ออกแบบและจำหน่ายเสื้อผ้า
21. แบรนด์ TAN – PAWA คุณรัตติยา  กล่ำบุญ ที่อยู่ : 259/246 ซอยสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร : 081 865 8682

e-mail : ppr5522@gmail.com

ออกแบบและจำหน่ายเสื้อผ้า
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0