อุตสาหกรรมดิจิทัล จ.เชียงใหม่ (Super Cluster)

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
ปีที่ก่อตั้ง
2560
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมดิจิทัล
ภาค
ภาคเหนือ
จังหวัด
เชียงใหม่
หน่วยงานดูแล
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ที่ บริษัท/แบรนด์ ชื่อ – สกุล ข้อมูลสำหรับติดต่อ ผลิตภัณฑ์หลัก
1. บริษัท โนวเลจ เซ็นทริค จำกัด คุณอธิศ ปทุมวรรณ ที่อยู่ : 101,103 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 092 542 8745
วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ IT
2. บริษัท ปริ้นท์เอ็กซ์เพรสไทย จำกัด คุณศรเพชร คิดอ่าน ที่อยู่ : 21/1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
เบอร์โทร : 081 595 1963
งานปริ้นท์และป้าย
3. บริษัท ดอท เอ็นเทอร์ จำกัด คุณบดินทร์ วงศ์สวัสดิ์ ที่อยู่ : 292 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
เบอร์โทร : 081 022 3465
Animation, Application, Sticker Line
4. บริษัท โมมี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด คุณวรรณชัย วงษ์คะลา ที่อยู่ : 228/2 ม.7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
เบอร์โทร : 081 783 8384
Mobile Website and Application
5. บริษัท ไทย อินเตอร์แอคทีฟ สตูดิโอ จำกัด คุณนภาพรรณ วงษ์คะลา ที่อยู่ : 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 096 615 4651
Web Design, Identity Design, etc.
6. บริษัท เฮกซะ โคด้า จำกัด คุณวีรยุทธ งานดี ที่อยู่ : 31 ซ.13 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 083 943 5554
แอป Nabour
7. บริษัท ครีเอทีฟมิลี จำกัด คุณศุภรนภัส ที่อยู่ : 66/1 ม.2 ต.สันป่าเป้า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทร : 087 883 7296
รับออกแบบเวปไซต์และ SEO/Digital Marketing Service
8. บริษัท มณีจันทร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คุณมงคล มณีจันทร์ ที่อยู่ : 555/88-89 ม.2 ต.หนองจ้อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทร : 081 816 4881
งานระบบไฟฟ้า นวัตกรรม IOT
9. บริษัท เคเอ็นดี สตูดิโอ จำกัด คุณไกรพงศ์ ตาปัญโญ ที่อยู่ : 222/92 ม.5 ซ.9 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร : 093 953 2324

Digital Agency
10. บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จำกัด คุณภูษิต นิยมสกุล ที่อยู่ : 87/2 ม.8 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
เบอร์โทร : 081 926 1776
Digital Agency
11. บริษัท ลูนาร์คราฟเกม จำกัด คุณภิญโญ ตัณรัตนมณฑล ที่อยู่ : 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทร : 086 658 4318
ผลิตซอฟท์แวร์สำเร็จรูป
12. บริษัท ออนซอฟต์ จำกัด คุณศิลดา โกตนันทสุข ที่อยู่ : 36 ม.5 ต.ดอนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
เบอร์โทร : 085 616 8149
ซอฟต์แวร์บัญชี
13. บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด คุณสมนึก วิเศษธรรมรัตน์ ที่อยู่ : 13-14 ม.17 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 081 881 1047
ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์
14. บริษัท แอนท์ เว็ปซิสเต็มส์ จำกัด คุณณัฐกฤตา เบคเกอร์ ที่อยู่ : 73/2 ม.8 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เบอร์โทร : 081 711 9487
ERP Ofbiz
15. บริษัท ไอ.ไอ.ซี.โซลูชั่น จำกัด คุณธณศิภารัช พิณธุรักษ์ ที่อยู่ : 161/11 ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทร : 098 750 5551
ระบบสารสนเทศ SEO S/W Developer & Consuling
16. หจก. เอ็น เอ ทู บี คุณณัฐพงษ์ เจริญสุข ที่อยู่ : 15/4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทร : 086 251 9326
Software
17. บริษัท เมกเกอร์ เอเชีย จำกัด คุณภาณุทัต เจริญสุข ที่อยู่ : 81/21-28 ชั้น 1-2 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 081 852 6122
Software
18. บริษัท วินบรอดแบนด์ จำกัด คุณเสนี มาลีพัตร ที่อยู่ : 256 ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร : 086 429 8308, 053 380 6543
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
19. บริษัท โบญ่า ดีไซน์กรุ๊ป จำกัด คุณศตวรรษ สุริยะ ที่อยู่ : 501/197 ม.3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทร : 097 951 6165
ออกแบบสื่อออนไลน์ การตลาดออนไลน์ Event Marketing
20. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไอบีเอสเอ็กซ์ คุณอรรถพล พุทธนานุวัฒน์ ที่อยู่ : 289/13 ม.3 ต.สันผีเสื้อ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50300
เบอร์โทร : 084 611 8180
Happy Queuc , Network , Server
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0