กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ.เชียงราย(Super Cluster)

ชื่อกลุ่มคลัสเตอร์
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ปีที่ก่อตั้ง
2560
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ภาค
ภาคเหนือ
จังหวัด
เชียงราย
หน่วยงานดูแล
แนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
รายชื่อสมาชิก

อันดับที่บริษัท/ร้านที่ตั้งสถานประกอบการชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อข้อมูลการติดต่อ

ที่ บริษัท/แบรนด์ ชื่อ – สกุล ข้อมูลสำหรับติดต่อ ผลิตภัณฑ์หลัก
1. บริษัท วาไรตี้เอ็กซ์พอร์ต จำกัด คุณธนวัฒน์ เสริมพาณิชย์ ที่อยู่ : 34/4 ม.3 ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50300
เบอร์โทร : 081 473 4412, 053 231 781
E-mail : jin_daeyeon@hotmail.com
ชาสมุนไพร
2. บริษัท จีแอนด์อี ฟู๊ด จำกัด คุณมณฑล รัตนพรนภาพันธ์ ที่อยู่ : 158 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 081 568 9598
E-mail : kokulo21@hotmail.com
อาหารและเครื่องดื่ม
3. บริษัท เชียงราย ฟู้ดแอนด์เฮิร์บส์ ออร์แกนิค วัลเล่ย์ (ไร่ทินกร) จำกัด คุณขจิตพรรณ คำลือ ที่อยู่ : 182 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
เบอร์โทร : 086 338 3550
E-mail : per_1964@hotmail.com
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
4. บริษัท ไฮเทคไบโอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณอรอนงค์ วุฒิยากรกุล ที่อยู่ : 186 ม.5 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เบอร์โทร : 081 132 1116
E-mail : onanang@hitecbio.co.th
เกษตรแปรรูป
5. บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด คุณตะวัน บุรีแก้ว ที่อยู่ : 99 ม.1 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 061 142 8961
E-mail : info.singhapark@gmail.com
อาหารและเครื่องดื่ม
6. หจก. บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม คุณมณีรัฐ เขมะวงค์ ที่อยู่ : 334 ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 087 301 5118, 053 771 981
E-mail : m_khemawong@hotmail.com
แยมผลไม้
7. บริษัท บ้านผลไม้ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุทัตตา ปัทมโยธิน ที่อยู่ : 232/75 ม.85 ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 095 896 5356
E-mail : fruit_house@hotmail.com, m.p.sutatta21@gmail.com
ผลไม้อบแห้ง
8. หจก. เจเอ็นฟรุต คุณขนิษฐา รัตนประทุม ที่อยู่ : 92 ม.1 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 088 413 1173
E-mail : biki073@gmail.com
อาหารและเครื่องดื่ม
9. บริษัท ไทยเป็บเปอร์โปรดักส์ จำกัด คุณทัศนีย์ จินดายก ที่อยู่ : 318/2 ม.21 ซ.10 ถ.ศรีรุ่งเรือง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 086 191 0495
E-mail : thai@thaipepperproducts.com
อาหารและเครื่องดื่ม
10. ภาเบญฟูดส์ คุณเฉลิมเกียรติ ธารทองไพบูลย์ ที่อยู่ : 161 ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 081 936 5246
E-mail : thantongpaiboon@gmail.com
น้ำพริกแดง เครื่องปรุง
11. หจก. ฮิลล์ไทร์บคอฟฟี่แอนด์ที คุณพงษ์ลัดดา ศรีสะอาด ที่อยู่ : 428/7 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 099 275 5322
E-mail : oftcr@moc.go.th
กาแฟและชา
12. บริษัท เมาน์เท่นพลัซ จำกัด คุณปัททมา เพ็งชตา ที่อยู่ : 127 ม.3 หมู่บ้าน ท่าต้นแพน ซ.9 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร : 085 863 7469
E-mail : pattumma.pengchata@gmail.com
ผลไม้อบแห้ง
13. บริษัท ไท.ซี.เอ็ม.สแตนดาร์ด อินดัสเตรียล จำกัด คุณรัตนกาญจน์ บัณฑิต ที่อยู่ : 295 ม.9 ซ.5 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 083 482 7660
E-mail : tai.cms.001@hotmail.com
อาหารและเครื่องดื่ม
14. บริษัท เซ็นทรัล อินโนเวชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด คุณณรงค์ศักดิ์ ก้อนแก้ว ที่อยู่ : 687 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 080 000 2859
E-mail : Kankakee.n@hotmail.com
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
15. อุ๊ยหม่อนฟาร์ม คุณวารุณี ไขศรี ที่อยู่ : 359 ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เบอร์โทร : 084 659 5542
E-mail : kunkondee1@gmail.com
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
16. บริษัท เชียงรายโฮมเมดไอศกรีม จำกัด คุณโศรยา พรินทรากุล ที่อยู่ : 264/5 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 081 764 6768, 053 706 505
E-mail : happy_scoop@hotmail.com
ไอศกรีมโฮมเมด
17. หจก. ซันซาโต้ เอนริช คุณอรดาพร กุญชรวัลย์ ที่อยู่ : 35 ม.16 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
เบอร์โทร : 063 519 4289
E-mail : sunsato.enrich@gmail.com
อาหารและเครื่องดื่ม
18. บริษัท เฮลท์ตี้ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด คุณจันทร์เพ็ญ สายน้ำปราณ ที่อยู่ : 33 ม.7 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร : 088 268 1902
E-mail : noongnaka@hotmail.com
ผลิตและจำหน่ายผักผลไม้สดแปรรูป
19. เคอาร์เอ็มเบเกอรี่ คุณนารีนาถ คิดรักเมือง ที่อยู่ : 211/2 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทร : 088 251 7981
E-mail : krmbakery@gmail.com
เบเกอรี่
20. หจก. ข้าวอินทรีย์คุณธรรม เชียงราย คุณปกรณ์ ลูกตุ้มทอง ที่อยู่ : 431/3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
เบอร์โทร : 081 880 5278
E-mail : pakorn_bb@hotmail.com
ข้าวอินทรีย์
SWOT
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0