default featured image

การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมด้วย ทฤษฎีระบบเพชร Diamond Model

Diamond Model คือ กรอบแนวคิด หรือ ตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันขันเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ คลัสเตอร์ โดยเป็นการพิจารณาและประเมินสภาวการณ์ปัจจุบันของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญ 4 ด้าน … อ่านต่อ


default featured image

กินส้มวันละใบผลักไสมะเร็งได้มีคุณสมบัติเป็นตัวล้างพิษใหญ่

นักวิจัยเมืองจิงโจ้พบในรายงานการศึกษาของหลายชาติ เรื่องการบริโภคผลไม้จำพวกมะนาว หรือส้ม ให้คุณแก่สุขภาพสรุปได้ว่า ‘กินส้มวันละใบ จะผลักไสโรคมะเร็งบางชนิดให้พ้นตัว ไปได้’ นักวิจัยขององค์การ … อ่านต่อ


default featured image

วิธีการดูแลรักษาผ้าไหมอย่างง่ายและประหยัด

ผ้าไหมไทยเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมสูงจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นที่สวยงาม ประณีต มีลวดลายและสีสันที่โดดเด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากผ้าไหมประเทศอื่นๆ แต่มีผู้บ … อ่านต่อ


default featured image

การตรวจสอบคุณภาพของผ้าไหมก่อนการเลือกซื้อ

ผ้าไหมเป็นผ้าที่ได้จากผลผลิตทางธรรมชาติ นำมาผ่านกระบวนการผลิตผ้าไหมที่เป็นงานศิลปหัตถกรรมชั้นยอด โดยในแต่ละภูมิภาค จะมีเอกลักษณ์ รูปแบบ ลวดลาย รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้แตกต่างกัน ในการที่เราเลือกซื้อผ้าไหม … อ่านต่อ


default featured image

กว่าจะมาเป็นผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบท

ผ้ามัดหมี่ เป็นผ้าไหมที่มีถิ่นกำเนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผ้าไหมที่มีความวิจิตรพิสดารตระการตา มีความประณีตความหลากหลายในความคิดสร้างสรรค์ คือคุณค่าที่รวมอยู่ในผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่อำเภ … อ่านต่อ


default featured image

การเลี้ยงหมูต้นทุนต่ำ

“หมูหลุมดินชีวภาพ” การเลี้ยงหมูในยุคปัจจุบัน นับว่ามีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากวิธีการเลี้ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเชิงการค้าค่อนข้างมากทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากต้องซื้ออาหารสำเร็จ ห … อ่านต่อ


default featured image

กินผักและผลไม้ ป้องกันมะเร็งได้

ผลจากการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุชาวอเมริกัน จำนวนถึง 500,000 คน ยืนยันหลักฐานหนักแน่นยิ่งขึ้นว่า คำแนะนำให้กินผักและผลไม้ เป็นคำแนะนำเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าที่สุด ผลการศึกษาพบว่า แม้แต่เพ … อ่านต่อ


default featured image

ไม้ยางพาราทดแทนไม้ป่าจากธรรมชาติ และสนองความต้องการ

สืบเนื่องจาก การขยายตัว ของประชากรโลก เป็นผลให้ป่าไม้ ทุกหนแห่งในโลก โดยเฉพาะป่าไม้ ในเขตร้อน ถูกทำลายปีละหลายล้านไร่ เพื่อนำเนื้อไม้ มาใช้ประโยชน์ ด้านที่อยู่อาศัย และใช้สอยในชีวิตประจำวัน สนองความต้ … อ่านต่อ


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0