โครงการ Travel & Learn for New Business Opportunity ประเทศกัมพูชา

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจ เข้าร่วมเจาะโอกาสการค้าอินโดจีน ประเทศกัมพูชา เจาะลึกการค้า การลงทุน ของกัมพูชาในปัจจุบัน นำเสนอสินค้ากับนักธุรกิจกัมพูชา แลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาความร่วมมือกับนักธุ … อ่านต่อ


ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมงาน แกะรอยธุรกิจรองรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ปีที่2

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมงาน “แกะรอยธุรกิจรองรับผู้สูงอายุ ในประเทศไทย ปีที่ 2”  วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560


ประชาสัมพันธ์รับสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญ SMEs ภาคการผลิตที่มีการบริหารจัดการที่ดี สมควรได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย … อ่านต่อ


กสอ.จับมือ สสว. สร้างคลัสเตอร์ 17 เครือข่าย

กรุงเทพฯ 20 มกราคม 2558 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รุกจับมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมกลุ่มคลัสเตอร์ SMEs ในกลุ่มอุ … อ่านต่อ


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0