สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด ปีที่ ๔ จัดพิธีเปิด และรับฟังการชี้แจง … อ่านต่อ


แนวทางการจัดงานกิจกรรม Thailand Cosmetic Contest 2017

วันที่ 2 ต.ค. 60 เวลา 13.00 น.ผอ.การะเกด โชติชินรัตน์ เป็นประธานการประชุมระหว่างสมาชิกกลุ่มเครื่องสำอางไทยและที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อหารือแนวทางการจัดงานกิจกรรม Thailand Cosmetic Contest 2017 … อ่านต่อ


งานสัมมนา​เผยแพร่​กลยุทธ์​ทาง​การ​ตลาด​ใน​กลุ่ม​ประเทศ​ CLMV

6 ก.ย. 60 ผอ.สพจ.กสอ. และคณะ เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่กลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค โดยกรมการค้าระหว่างประเทศและสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ประก … อ่านต่อ


กิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ผอ.การะเกด โชติชินรัตน์  เป็นประธานการประชุมกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อม การดำเนินกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้า … อ่านต่อ


เตรียมพร้อมการจัดกิจกรรม Thailand Cosmetic Contest 2017

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ผอ.การะเกด โชติชินรัตน์ เป็นประธานการประชุมระหว่างสมาชิกกลุ่มเครื่องสำอางไทยและที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อหารือแนวทางการวิจัยและสกัดน้ำ … อ่านต่อ


สร.สพจ.​ ร่วมกัน​สถาบัน​ไฟฟ้า​และ​อิเล็กทรอนิกส์​ศึก​ษา​ดู​งาน​

20 กรกฎาคม 2560 สร.สพจ. ร่วมกันสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นำผู้ประกอบการซูเปอร์คลัสเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ณ Summit Electronic Component Cosmetic., Ltd.


กิจกรรมสรุปผลเพื่อสร้างบทเรียนการเรียนรู้(Lesson Learned)

วันที่ 3 ก.ค. 60 เวลา 13.30 น. สพจ.กสอ.จัดกิจกรรมสรุปผลเพื่อสร้างบทเรียนการเรียนรู้(Lesson Learned) กิจกรรมพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์(CDA)และเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2560 โดย นางการะเกด โชต … อ่านต่อ


การตรวจรับงวดงานที่3 ของกิจกรรมส่งเสริมการขยายช่องทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นางการะเกด โชติชินรัตน์  ผอ.สร.สพจ.กสอ. พร้อมคณะกรรมการตรวจรับงวดงานที่3 ของกิจกรรมส่งเสริมการขยายช่องทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนา … อ่านต่อ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมอาหารอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค ในยุคเศรษฐกิจ 4.0”

วันที่ 10 มิ.ย.2560 เวลา 9.00 น สพจ.กสอ. ร่วมกับสถาบันอาหาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมอาหารอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค ในยุคเศรษฐกิจ 4.0”  โดย ดร.กัณณพนต์ โล่เพชรรัตน์ … อ่านต่อ


พิธีเปิดตัว “Chiangrai Food Cluster Showcase 2017”

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 13.09 น. สร.สพจ. ร่วมกับสถาบันอาหาร ร่วมพิธีเปิดตัว “Chiangrai Food Cluster Showcase 2017” ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ซุปเปอร์คลัสเตอร์ Super Cluste … อ่านต่อ


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0